Podmínky Partnerského programu Vision For/multiaffiliate
Definice jsou platné pro tyto Podmínky

Uživatel - registrovaný člen, který vstoupil na stránky Vision For a nebo uživatele, který využil jakýkoliv obsah na stránkách Vision For, stránky Vision For apod.
Partner (dále také i “Vy”, “Vaše”, “Vámi “Osoba”, “Subjekt”) - uživatel, který se rozhodli spolupracovat a souhlasil s tímto Partnerským programem Vision For
Vision For (dále také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel”) - Vision For je provozovatel VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie.
Stránky Vision For - webová služba s prodejním místem pro uživatele na www.visionfor.net
Produkty a služby Vision For - je obsah na Vision For
Partnerský program Vision For (dále také i “Program”, “Smlouva”, “Dohoda”) - umožňuje šířit reklamu Vision For, stránek Vision For, produktů a služeb Vision For za přesně definovaných Podmínek touto smlouvu.
Za šíření, propagaci stránek Vision For, Vision For, produktů a služeb Vision For je partnerovy připisována odměna. Odměna je připisována za uskutečnění nákupu produktů a služeb Vision For a to na stránkách Vision For jakýmkoliv uživatelem, který vstoupil na stránky Vision For jen za pomoci speciálního ID, který poskytl partner uživateli. Pakliže je prokázáno, že přes toto ID byl uživatel partnerem registrován do stránek Vision For, náleží partnerovi odměna z přesně určených a zaplacených produktů a služeb na stránkách Vision For. Odměny pro partnera jsou jasně definovány v této Smlouvě. V případě, že produkt či služba Vision For na Vision For nebude spadat do toho konceptu provizí, bude jasně u produktu a služby Vision For definovaná.
Partnerský účet Vision For (Dále jen “Účet”, “Účet Vision For”, “Kredit Vision For / spolupráce”) - jedná se o partnerskou administraci Vision For, kde se počítají provize, vyplácí odměny, sdělují marketingové informace, zobrazují odkazy pro reklamu, ID pro registrace apod.
Provize (dále také “Odměny”) - jsou to peníze, určené k vyplacení partnera za vykonanou reklamní činnost pro Vision For.
Profil Vision For (dále také i “Profil”, “Údaje”) - Vaše pravdivé údaje, které identifikují Vás, uživatele
Prodávající - je uživatel, který se stal prodávajícím tím, že vystavil na stránkách Vision For produkt/službu pro uživatele či kupujícího.
Kupující - uživatel, který zakoupil produkt/službu na stránkách Vision For
Provizní obrat - je částka ze které se vypočítávají provize
Položka - částka, za kterou kupuje prodávají či kupující produkt či službu na Vision For, stránkách Vision For.
Struktura (dále také i “Oraganizace”) - jsou všichni registrovaní partneři díky vašemu ID, kteří se řadí pod vás.
WWW stránky - jsou jakékoliv či Vaše stránky, kde propagujete Vision For
Sociální sítě - jsou sociální sítě jako je Facebook, Google +, Twitter apod. kde propagujete Vision For.
Propagační stránka VF - jedná se o speciální stránku, která může být u produktu či služby Vision For, účtu Vision For a Vision For, na které se mohou nacházet texty, obrázky, videa, bannery aj. za účelem veřejné i jiné propagace jak na internetu, sociálních sítí i jiné, jak kupujícím, prodávajícím, tak spolupracujícím v Partnerském programu Vision For/Multiaffiliate
V.I.P. - jedná se o speciální služby a speciální V.I.P. cenu, kde produkty a služby mohou být automaticky ponížené (tzn. cenově zvýhodněné) o určené a přesně znázorněné % z ceny produktu a služby (% jsou zobrazeny u každého produktu a služby na Vision For) které určuje Provozovatel, Vision For a kdykoliv jej může změnit. Ve V.I.P. službě se mohou vyskytovat e-produkty/produkty aj.
Garanční lhůta - jedná se o ochranou lhůtu, kdy kupující může požádat prodávajícího o navrácení finančních prostředků, které za službu/produktu kupující na Vision For zaplatil. Tato garanční lhůta je platná za předpokladu platného a aktuálního zákona nebo samotným prodávajícím a také počtem dní prodávajícího. Garanční lhůta je stanovena od 14 do 30 dní od zakoupení nebo hotového plnění položky. Garanční lhůta a její způsob vrácení se může lišit u položky typu a a typu b. Na položky typu a je stanovena dobrovolná garanční lhůta prodávajícím a na položky typu b je stanovena dle zákona 14 dní od zakoupení nebo hotového plnění položky.
Upozornění: Zprostředkovatel na Vision For, účtu Vision For prozatím stanovuje u všech položek garanční lhůtu pevně na 14 dní v beta provozu Vision For.

Beta verze Vision For - je testovací verze (demo), která je však plně funkční pro provoz Vision For dle této Smlouvy, avšak se zde mohou vyskytovat technické a jiné chyby.

Multi Affiliate/Network marketing - Vision For
Podmínky používání Partnerského programu Vision For/multi-affiliate (dále jen “Podmínky”, “Smlouva”, Dohoda”)

Přihlášením nebo jeho aktivním využitím k Partnerskému programu Vision For ("dále jen “Program") se zavazujete dodržovat následující Podmínky, Všeobecné podmínky Vision For, Podmínky pro členský vstup a kritéria, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Program je provozován podnikatelským subjektem VISION FOR INC. LTD se sídlem 103 CHURCH HILL, LONDON, E17 3BD, Velká Británie.

Vision For si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit Podmínky používání Vision For, Programu Vision For bez předchozího upozornění. Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající Program včetně zavedení nových nástrojů a zdrojů, musí být v souladu s těmito Podmínkami. Vaše další používání Programu po provedení těchto změn bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Nejnovější verzi Podmínek používání Programu si můžete kdykoli prohlédnout po vstupu do www.visionfor.net.
Porušení některé z níže popsaných Podmínek bude mít za následek zrušení Vašeho Programu a neproplacení veškerých plateb za provize, které jste získali v době, kdy k porušení pravidel došlo. Souhlasíte také, že ponesete veškeré následky s partnerským Programem spojené.

Práva a povinnosti

Podmínky pro zavedení účtu

Reklamní činnost - odkazy / grafika na vašich stránkách či ve vašich e-mailech nebo jiné formy komunikace.

Jakmile vyvinete jakoukoliv činnost směřují k propagaci, reklamně, marketingu Vision For, tohoto Programu, Stránek Vision For, produktů a služeb Vision For automaticky souhlasíte s těmito Podmínkami Partnerského programu a můžete automaticky použít unikátní partnerský kód (identifikační kód ID, dále jen "ID"), přes který je možné registrovat nové uživatele i budoucí partnery a vyvíjet tak reklamní činnost směrovanou k uzavření platného obchodu pro Vision For a následně tak získávat odměny! Dále získáte i Partnerský účet, kde najdete výpočty odměn. Za šíření, propagaci stránek Vision For, Vision For, nákupu produktů a služeb Vision For je partnerovy připisována odměna. Odměna pro partnera je připisována za uskutečnění placeného nákupu produktů a služeb Vision For uživatelem a to na stránkách Vision For, který se registroval do stránek Vision For pomocí ID, který mu poskytl partner. V jiném případě nárok na odměnu partner nemá. Odměny pro partnera jsou jasně definovány v této Smlouvě nebo na Stránkách Vision For.

Partnerské či reklamní odkazy musí vést na domovskou stránku Vision For, která je podporována a kde je možnost registrace. Odměnu získáte pouze tehdy, pokud uživatel bude registrován přes vaše ID a nakoupí produkty a služby Vision For, v jiném případě partner na odměnu nárok nemá.

Po odsouhlasení těchto Podmínek můžete umisťovat odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou si sami vytvoříte na své webové stránky, do svých e-mailů, sociálních sítí a dalších forem komunikace a zavazujete se dodržovat platné zákony v zemi kde propagujete při marketingové komunikaci! Vision For není zodpovědný za vaši jakoukoliv propagaci jak veřejnou či neveřejnou.

Partner je plně zodpovědný za propagaci i obsah propagačních stránek VF, které mohou být součástí Vision For, účtu Vision For, produktů a služeb Vision For. V případě porušení právních předpisů země, kde propaguje Partner pomocí propagačních stránek VF zodpovídá a to i trestně v plné kompetenci sám Partner.

Odměny a platby

Aby partner mohl získat odměny = provizní, meziprovizní i jiné dle tabulky a rozdělení za prodej produktů či služeb Vision For, musí uživatel uskutečnit registraci skrze naše stránky www.visionfor.net a to díky ID partnera a nebo speciálnímu odkazu a nebo doméně/subdoméně partnera a uživatel musí po vstupu do stránek Vision For uskutečnit platbu za produkty či služby Vision For.
V případě, že-li se uživatel stane partnerem a následně zprostředkuje další obchody (služby/produkty Vision For), následuje partnerovi, který jej do systému zaregistroval provizní, meziprovizní i jiné odměny, dle tabulky a rozdělení.
Některé provize za služby či produkty Vision For vůči partnerů mohou být počítány i se 14 a více denním zpožděním a to díky zákonu, který chrání uživatele jako takové při nakupování přes internet, kdy je za určitých podmínek možné službu či produkt vrátit a to v této ochranné lhůtě. A nebo také v ochranné lhůtě, kterou si stanový sám prodávající jako např. garanci vrácení peněz pro uživatele (kupujícího). V případě, že-li bude uplatněna garanční lhůta u produktu či služby Vision For, nebude odměna pro partnera vyplacena. Odměny se získávají za zprostředkování nákupu produktů a služeb Vision For dle provizních tabulek.

Odměna pro partnery se vypočítává s provizního obratu, který může být u každé Naší nebo služby a produktu Vision For jiný a také je buď provizní, meziprovizní i jiné dle tabulky a rozdělení. U služby či produktu Vision For může být zahrnuto více provizních obratů, ze kterých následují odměny pro partnery. Provizní obrat, provizní odměny každé služby/produktu Vision For mohou být uváděny na stránkách Vision For a jsou stanoveny provozovatelem.
U plátců DPH (prodejců) se nejprve odečte DPH u položky, které je stanoveno prodejcem, který za DPH plně zodpovídá a poté se vypočítá odměna z provizního obratu pro partnera i provozovatele za zrealizovanou a zakoupenou položku od kupujícího či prodávajícího.

Provizní obrat se počítá z částky varianty "A" či varianty "B" (v případě lepší V.I.P. ceny je provize počítána z V.I.P. ceny, v případě že je prodejce plátcem DPH, je částka počítána z částky bez DPH), kterou platí kupující či prodávající za položky na Vision For, ze které se vypočítávají odměny pro partnera a má dvě varianty:

Uvedené varianty pro provizní obrat "A" i "B" jsou pro částky položek vždy bez DPH (U neplátců DPH z konečné ceny).

Varianta A) Např. nějaký produkt/služba Vision For stojí 200,- € a z této částky se rovnou rozdělí 72% do celé struktury tedy partnerům a 28% zůstává Vision For.

Varianta B) Např. nějaký Váš produkt/služba Vision For stojí 200,- €, dáte jej např. jako prodejce na stránky Vision For a “řekněme” (% jsou stanoveny provozovatelem na stránkách Vision For), že z této částky našim partnerům poskytnete 40% tzn. z 200,- € x 40% = 80,- € a právě 80,- € je provizní obrat a ten se dělí 72% partnerům a 28% nám. 60% z 200,- € zůstává vám.

Provize/odměna
= jedná se o provizi, kterou zprostředkoval sám partner za službu/produkt Vision For
Meziprovize = jedná se o provizi, kterou získá partner za zprostředkovanou a zaplacenou službu či produkt Vision For svého partnera.
Opakovaná provize = jedná se o provizi, kterou získá partner v případě, že za stejný produkt/službu Vision For se platí opakovaně a to v časovém intervalu.

Provizní odměny dle tabulky a rozdělení
Co je linie: Jedná se o registrace, které se vždy řadí do hloubky pod Vašeho nově registrovaného partnera. Zaregistrujete-li partnera a ten i jeho ostatní partneři zaregistrují již kohokoliv jedná se o vaši první linii. Zaregistrujete-li dalšího partnera a ten i jeho ostatní partneři již kohokoliv, tak se jedná o vaši druhou línii.
Co je úroveň/level: jedná se o registrace, které se vždy řadí do šířky. Tzn. když zaregistrujete partnera nebo uživatele, bude vždy ve vaší první úrovni. Zaregistruje-li kohokoliv váš již registrovaný partner, ocitne se právě registrovaný ve vaší již druhé úrovni.
Co je struktura/organizace: Jedná se o registrace uživatelů i partnerů, kteří se řadí pod vás i ostatní, dle marketingového plánu
Marketingový plán: Jedná se o rozmístění vaší organizace dle provizních tabulek
Provizní tabulka: určuje %, která jsou vypláceny dle provizních odměny.
Bonus: název odměny - odměnu určuje provizní tabulka

Základní provize a meziprovize pro partnery (LEVEL BONUS)
Do základních provizí tzv. úrovní partnerů dle tabulky se rozpočítává kompletně 40% z provizního obratu dané služby/produktu Vision For.

Příklad: Vaše úrovně pod vámi - z každé linie do 8 úrovně se počítá %  viz. níže z provizního obratu

Tabulka:
1. Úroveň = 20% z provizního obratu
2. Úroveň = 15% z provizního obratu
3. Úroveň = 10% z provizního obratu
4. Úroveň = 5% z provizního obratu
5. Úroveň = 4% z provizního obratu
6. Úroveň = 3% z provizního obratu
7. Úroveň = 2% z provizního obratu
8. Úroveň = 1% z provizního obratu

Plněné podmínky pro Level bonus se ustanoví a odměna se vypočte po uplynutí 14 denní v některých případech i 30 denní ochranné lhůty pro uživatele. V případě storna produktů a služeb v této ochranné lhůtě vaše provize zaniká.
Pokud však jakýkoli platební systém, soud, instituce apod. rozhodne v delší lhůtě než je 14 nebo v některých případech i více jak 30 dní od dodání zakoupené služby či produktu Vision For pro kupujícího, že bude kompletní částka za produkt a službu Vision For vrácena kupujícímu i když k tomu nebudou vést oprávněné důvody, za kterých je možné dle této Smlouvy a VOP požadovat o vrácení plné částky za produkty a služby Vision For je Vision For oprávněn od partnera nárokovat zpět odměnu, která mu byla vyplacena. Důkaz o tomto kroku budou partnerovi předloženy, vypočteny, poslané na email uvedený v profilu Vision For a následně strhnuté z kreditu Vision For. Pokud nebude u partnera dostatek kreditu ke stržení částky bude částka partnerovi fakturována. V případě faktury je splatnost 14 dní od zaslání na email partnera uvedený v Profilu Vision For. V případě nezaplacení, jsou účtovány každý den úroky 0,1% z kompletní částky, která byla fakturována.

Další odměny/bonusy tzn. 12% z provizního obratu ( Manažerské bonusy, Rychlé starty, Lídrovské bonusy, cestovatelské odměny, dárky apod.) jsou udělovány uživatelům zvlášť a to na základě výkonů a posouzení Vision For. Toto posouzení určuje pouze Vision For a můžete takové další odměny udělit dle jeho potřeby či vůle. Na další odměny se nevztahuje žádné pravidlo a je plně v kompetenci Vision For. V případě, že bude náležet taková odměna uživateli, bude daný uživatel kontaktován buď emailem, Facebookem, či přes Vision For. Tyto další odměny mohou být zobrazeny po registraci na VisionFor.net


Dále:
Aktuální výši provizí je možné nalézt na stránkách Vision For.
Všechny provize jsou počítány z aktuálního provizního obratu. Partneři jsou, v jurisdikci, pod kterou spadají, odpovědní za placení daní za všechny výdělky, které prostřednictvím Partnerského Programu Vision For/multi-affiliate získají.

Struktura provizí se může změnit dle našeho uvážení, všechny partnery však na změnu upozorníme 15 dní předem. Provize, které získáte ještě v době, kdy platily starší Podmínky, budou vyplaceny v souladu se starými Podmínkami. Provize, které získáte v době, kdy platí nové Podmínky, budou vyplaceny v souladu novými Podmínkami.
Vyhrazujeme si právo odmítnout vyplacení provizí, které byly provedeny podvodnou, nezákonnou nebo příliš agresivní činností, pochybnými metodami prodeje nebo marketingu.

Vyplacení provizí a fakturace
Provize začneme vyplácet ve chvíli, kdy vaše odměny překročí hranici 40,- EURO. Pokud váš účet tuto hranici nikdy nepřekročí, provize vám vyplaceny nebudou. Jsme odpovědní pouze za vyplácení odměn za účty, které hranici 40,- EURO překonají.
K vyplacení provize je nám nutné vystavit vaši fakturu vámi. Můžete tak učinit přes jakýkoliv fakturační sytém.. Provizi si vystavíte v partnerském účtu. Fakturační údaje jsou uvedeny na stránkách Vision For

Vyplacení provizí/Platby - pouze přes elektronické peněženky
A. Provize jsou vypláceny pouze prostřednictvím elektronických peněženek, které jsou uvedeny na stránkách Vision For nebo partnerském účtu. Není možné posílat šeky, kreditní karty nebo peníze. Abyste mohli přijímat provize, musíte mít platební účet u některé elektronické peněženky, která je uvedena na stránkách Vision For nebo partnerském účtu. Provize však do té doby, než bude váš platební účet funkční u některých elektronických peněženek viz. stránky Vision For, účet Vision For nebude možné vyplácet.

B. Partner musí svou odměnu fakturovat Vision For nejpozději do 31.12 každého kalendářního roku . Do každého nového kalendářního roku se začínají počítat všechny odměny pro všechny partnery od nuly. Pokud nenaplníte kvótu pro vyplacení 40,- € odměna propadá ve prospěch Vision For a bude zdaněna dle daňového zákona. Po tomto datu začíná nové účetní období a nový kalendářní rok pro sbírání odměn.

Identifikujte se jako Partner Vision For
Je zakázáno vydávat jakákoli tisková prohlášení, která by se týkala této dohody a vaší účasti v Programu. Takováto činnost by měla za následek vaše vyškrtnutí z Programu. Kromě toho není možné jakkoli zkreslovat nebo přibarvovat skutečnou podstatu vztahu mezi Vámi a Naší stranou, prohlašovat, že se podílíte na vývoji Našich produktů a služeb Vision For, Partnerského programu apod,, že spadáte pod podnikatelský subjekt „Vision For“, tvrdit nebo naznačovat spojení Nás s Vámi nebo jakoukoli jinou osobou, subjektem nebo uživatelem, které nejsou výslovně povoleny těmito Podmínkami (včetně tvrzení nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme nebo přispíváme libovolnou částkou na jakoukoli charitativní nebo jinou činnost).

Splátkový (provizní) kalendář
V případě, že-li máte nárok na provizi dle této Smlouvy a v partnerském účtu si vyžádáte o její proplacení, jsme povinni po vystavení faktury Vámi, Vám odměnu vyplatit do 30ti kalendářních dní. Fakturu vystavte dle zákona a jako partner za správnost a vystavení faktury ručíte v plné výši Vy. Platby je možné provádět pouze přes elektronické peněženky uvedené na stránkách Vision For, partnerském účtu. Vždy se budeme snažit vyplácet odměnu v co nejkratším čase, v případě, že zažádáte o vyplacení.

Definice uživatele
Uživatelé/kupující, kteří nakupují produkty a služby Vision For, budou považováni za naše uživatele/kupující. Proto se na ně budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a pracovní postupy týkající se objednávek uživatelů/kupujících, zákaznického servisu a prodeje produktů a služeb Vision For. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a pracovní postupy. Například můžeme určovat ceny, za které mají být produkty a služby nabízené v rámci stránek Vision For, toho Programu v souladu s naší cenovou politikou. Katalog cen a dostupnost produktů i služeb Vision For se mohou čas od času měnit.

Vaše odpovědnost
Ponesete výhradní odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu www stránek či vašich stránek, sociálních sítích a všech materiálů, které se na nich objeví. Budete například odpovědní za:
Technický provoz vašich stránkách/www stránkách/sociálních sítích a všech souvisejících zařízení.
Zajištění toho, že zobrazení speciálních odkazů na vašich stránkách/www stránkách/sociálních sítích neporušuje žádnou dohodu mezi Vámi a třetí stranou (případně jakákoli omezení nebo požadavky, které na Vás klade třetí strana, jež hostí vaše stránky/www stránky/sociální sítě).
Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů umístěných na vašich stránkách/www stránkách/sociálních sítích (včetně materiálů a veškerých informací o výrobcích i produktů a služeb Vision For, které spadají pod Speciální odkazy).
Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách/www stránkách/sociálních sítích neporušují ani nebudou porušovat práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv).
Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách/www stránkách/sociálních sítích nejsou urážlivé nebo jinak nezákonné.
Zajištění, aby vaše stránky/www stránky/sociální sítě přesně a dostatečně zveřejňovaly, a to buď prostřednictvím ochrany osobních údajů nebo jinak, jak se shromažďují a používají, ukládají a zveřejňují údaje získané od návštěvníků, včetně toho, že případná třetí strana (včetně inzerentů) může využít obsah a nebo shromažďovat informace přímo od návštěvníků, a může také rozpoznat nebo umístit cookies prohlížečů těchto návštěvníků.

Dodržování právních předpisů
Podmínkou pro vaši účast v Programu je váš souhlas s tím, že jako účastník (partner) Programu budete dodržovat veškeré zákony, vyhlášky, předpisy, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky vydané jakýmkoli státním orgánem, do jehož jurisdikce spadáte, ať už jsou tyto zákony, atd. platné nebo vstoupivší do platnosti v době, kdy budete partnerem Programu. Bez omezení výše uvedeného závazku také souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkou své účasti v Programu, že vaše jednání bude v souladu se všemi platnými zákony (federálními, státními nebo jinými), které upravují pravidla pro obchodní sdělení, včetně CAN-SPAM Act z roku 2003 a všech ostatních anti-spamových zákonů.

Trvání dohody a Programu
Tato dohoda vstoupí v platnost přijetím vaší žádosti o zapojení se do Programu a odsouhlasením těchto Podmínek a její platnost vyprší ve chvíli, kdy bude ukončena kteroukoli ze stran. Vy i My můžeme dohodu ukončit buď s uvedením důvodu jejího ukončení nebo bez něj, emailovým (email ve Vašem Profilu) oznámením o ukončení trvání dohody. Po vypovězení dohody z libovolného důvodu ukončíte svou činnost v Programu a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na všechny produkty a služby Vision For, stránky Vision For, Vision For, všechny naše ochranné známky, firemní oblečení nebo loga, všechny materiály poskytnuté Námi nebo za Nás, pokud měly souvislost s Programem. Vision For si vyhrazuje právo kdykoli Program ukončit.

Ukončení
Vision For má právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš účet, partnerský Program a odmítnout veškeré současné či budoucí použití Programu či jakékoli jiné služby a produkty Vision For, a to z jakéhokoli důvodu a kdykoliv. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k tomuto účtu, Programu, propadnutí a vzdání se všech provizí, které měly být vyplaceny, pokud byly získány podvodně, nezákonně, příliš agresivně, za použití pochybného prodeje. Vision For si vyhrazuje právo odmítnout služby komukoli, kdykoli a bez udání důvodu.

Povinnosti smluvní strany (partnera)
Smluvní strana si je vědoma toho, že Vision For nebude spolupracovat se smluvní stranou, která využívá doménu nebo subdoménu, jež je zavádějícím způsobem podobná „Vision For“ nebo jakékoli jiné ochranné známce a nebo má název podobný Vision For nebo jejím partnerům či službám a produktům Vision For.
Smluvní strana musí vzít v úvahu ochrannou známku a další práva Vision For, pokud chce zavést kampaň placeného vyhledávání, jež má za cíl zlepšit dostupnost v internetových vyhledávačích. Smluvní strana souhlasí, že nebude používat klíčová slova, která jsou podobná „Vision For“ nebo jakákoliv jiná klíčová slova chráněná ochrannou známkou a nebo název přímo patřící Vision For, stránek Vision For včetně „Vision For“, a „Vision-For“ to samé se týká i dalších projektů s tím související jako je Starter web, Starter-web aj, které budou pod Vision For spadat.
Pokud Vision For dojde k závěru, že smluvní strana porušila anti-spamová pravidla nebo propagovala služby Vision For jakýmkoli jiným nepovoleným způsobem, může (bez omezení jakýchkoli dalších práv nebo opravných prostředků) odepřít smluvní straně provizi jinak splatnou podle pravidel této dohody, případně s okamžitou platností dohodu vypovědět, a to oznámením kdykoli v době jejího trvání.
Vztah smluvních stran
Obě strany jsou nezávislými dodavateli, a nic v této dohodě nezavazuje k vytvoření či poskytnutí pracovního poměru mezi smluvními stranami. Nebudete mít žádnou pravomoc, vznášet nebo přijímat jakékoli nabídky nebo nás zastupovat v náš prospěch. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na svých stránkách nebo jiným způsobem, jež by bylo v rozporu s čímkoli v této dohodě.

Omezení odpovědnosti
Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (či jakékoli ztráty příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, i když jsme byli na tuto možnost upozorněni. Naše celková odpovědnost za tyto škody, které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, nepřesáhne výši provizí, které vám byly vyplaceny nebo měly být vyplaceny v souladu s touto dohodou.

Vyloučení odpovědnosti
Neexistují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo zastoupení s ohledem na Program nebo produkty a služby Vision For prodávané jeho prostřednictvím (zahrnující záruky na funkčnost, obchodovatelnost, neporušení pravidel nebo jakékoli předpokládané záruky vyplývající z předmětu plnění, jednání, nebo obchodních zvyklostí). Neručíme za nepřerušenou a bezchybnou funkčnost stránek Vision For, Partnerské účtu Vision For, a za případné přerušení jejich funkčnosti nebo chybu neneseme odpovědnost.

Nezávislé vyšetřování
Potvrzujete, že jste si dohodu přečetli a souhlasíte se všemi jejími ustanoveními a Podmínkami. Chápete, že Vision For může kdykoliv (přímo nebo nepřímo) vyžadovat vaše doporučení zákazníků podle podmínek, které se mohou lišit od Podmínek obsažených v této dohodě, nebo provozovat webové stránky, které budou podobné nebo budou konkurovat vašim stránkám. Nezávisle jste zhodnotili přínos, který pro vás účast v Programu má, a nespolehli jste se na žádné zastoupení, záruky nebo prohlášení odlišné od těch, které jsou součástí této dohody.

Arbitráž
Veškeré spory související jakýmkoliv způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení těchto Podmínek), jakýmikoli transakcemi nebo aktivitami souvisejícími s touto dohodou nebo vaším vztahem k Vision For nebo partnerům, budou předloženy důvěryhodnému rozhodčímu v Olomouci v České republice. Výjimkou je případ, že pokud jakýmkoli způsobem porušíte nebo se budete chystat porušit Naše práva na duševní vlastnictví, obrátíme se na jinou vhodnou instanci, státní nebo federální soud v České republice (vy pak souhlasíte s ne-exkluzivním soudním okresem a místem konání tohoto soudu) nebo jiný soud. Nález rozhodčího je závazný a může být zapsán jako rozhodnutí u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V plném rozsahu povoleném platnými nařízeními nesmí být žádná arbitráž, která spadá pod tuto dohodu, připojena k rozhodčímu řízení, které zahrnuje jakoukoli jinou stranu této dohody, ať už prostřednictvím třídy rozhodčího řízení nebo jinak.

Různé
Vision For se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou
použita pouze při vzájemné komunikaci, při vzájemné komunikaci mezi registrovanými
uživateli a partnery nebo za účelem realizace objednaných služeb/produktů Vision For, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb.
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich osobních informací námi shromážděných. Ochrana a evidence osobních údajů můžete být pro každou zemi pro přehlednost rozepsaná v zápatí těchto Podmínek.
Vision For neodpovídá za to, že partner nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči jeho státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
Tato dohoda se bude řídit právními předpisy Velké Británie i Evropské unie bez ohledu na pravidla, jimiž se řídí výběr právních předpisů. Tuto dohodu nesmíte postoupit ze zákona či jinak bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tato smlouva je závazná a je vymahatelná vůči stranám a jejich nástupcům a nabyvatelům. Naše neschopnost prosadit přísné plnění všech ustanovení této dohody nebude představovat zřeknutí se našeho práva na následné vymáhání těchto ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této dohody.
Neúspěch Vision For ve snaze použít nebo vynutit jakákoli práva nebo ustanovení Podmínek používání služby nezakládá vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Podmínky používání Programu, produktů a služeb Vision For představují ucelenou dohodu mezi Vámi a Vision For, určují vaše používání tohoto Programu, produktů a služeb Vision For a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi Vámi a Vision For (včetně jakékoli předchozí verze Podmínek Programu).
Jako Partner máte zakázáno se registrovat na stejné IČ, firmu, rodné číslo, pod sebe samého a jako partner máte zakázáno se přeregistrovávat pod jiného Partnera pokud jste již registrován jako Partner či Uživatel. Změnu může udělit jen Provozovatel a to kdykoliv a bezdůvodně.
Jako Partner plně zodpovídáte za osobní údaje vašich Partnerů, kteří se registrovali pod vás i do celé vaší struktury. Případné zneužití je plně ve vaší zodpovědnosti a to i po ukončení těchto podmínek i VOP
Provozovatel nezodpovídá za případné zneužití osobních údajů Partnera Partnerem. 
Ochrana a evidence osobních údajů pro Českou Republiku:
Partner uděluje provozovateli výslovný souhlas s evidencí osobních údajů zadaných v profilu Vision For. Tento souhlas je udělen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Partner uděluje Vision For souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb.
Ochrana a evidence osobních údajů pro ostatní země/státy:
Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných. Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie i Evropské Unie.

V Londýně 1.1.2016